logo
 Co nas wyróżnia

Przedszkole „Czarodziejskie smyczki” jest Niepubliczną Placówką Oświatowo-Wychowawczą. Znajduje się w Opolu przy ul. Jana Bytnara Rudego 3 C.

Znajdą Państwo u nas bogatą ofertę zajęć w ramach czesnego. Organizujemy warsztaty muzyczne, taneczne, teatralne, historyczne.

Nasza oferta to:

 Inspiracja

Dzieciństwo jest tylko jedno i to jakie je podarujemy naszym dzieciom zależy od nas samych.

montessoriMoje zafascynowanie pedagogiką Marii Montessori oraz jej spojrzenie na dziecko, sprawiły, że zaczęłam budować własne, przyjazne i niezwykłe miejsce zarówno dla Dzieci jak i dla Dorosłych - Przedszkole Montessori. Swobodny, spontaniczny, twórczy rozwój dzieci który da im wszechstronny rozwój fizyczny kulturowy i społeczny. W przedszkolu zasady Marii Montessori realizowane będą od wejścia dziecka do przedszkola, aż do jego wyjścia, a także inspirowania go do samodzielnej pracy w domu.

Muzyka stanowi bardzo ważną część mojego życia, towarzyszy mi niemal w każdej chwili. Od wielu lat prowadzę zajęcia umuzykalniające i pomagam dzieciom poznawać świat dźwięków i muzyki. Nasz program pozwala najmłodszym przyswajać język muzyki równie naturalnie, jak język ojczysty. Nasze zabawy muzyczne ukierunkowane są na rozwijanie audiacji (myślenia muzycznego), rozbudzenie muzycznej wrażliwości, a także na kreatywne działania twórcze i improwizację.

Muzyka wyrabia bystrość i koordynację narządów zmysłowych, szybką orientacje, jasne, logiczne myślenie.

 Zajęcia adaptacyjne

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat na zajęcia wprowadzające w świat edukacji przedszkolnej. Adaptacja w naszym przedszkolu jest zawsze dopasowana do potrzeb dziecka. Optymalny proces adaptacji:

DZIEŃ 1: Dziecko przychodzi o ustalonej godzinie na godzinę zajęć w towarzystwie rodzica

DZIEŃ 2: Próbujemy powtórzyć schemat pierwszego dnia bez udziału rodzica

DZIEŃ 3: Powtarzamy dzień drugi wydłużając pobyt dziecka na zajęciach do max. 3 godzin

W pierwszej fazie adaptacji wychowawca grupy wyznacza schemat adaptacji dla danego dziecka. Rodzice otrzymują pełne wsparcie od naszej kadry tak, aby ten trudny proces był spokojny zarówno dla dziecka jak i rodzica.

Podczas zajęć dzieci mają okazję brać udział w przygotowanych przez nas zabawach poznawczych, umuzykalniających. Każde nasze spotkanie jest zawsze pełne uśmiechu i radości, dzieci poznają przedszkole, uczą się współpracy w grupie oraz samodzielności.

Prowadzimy zajęcia wspierające rozwój mowy, motoryki małej, koordynacji ruchowej oraz rozwój intelektualny. Dzieci uczestnicząc w zajęciach, mają okazję rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań.


Nasz zespół
Ewa Pietras - dyrektor przedszkola, nauczyciel wychowania przedszkolnego i muzyki.


     Do nauczania przygotowały mnie: studia pedagogiczne z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, które ukończyłam na Uniwersytecie Opolskim, Studia Podyplomowe w zakresie Kształcenia Zintegrowanego ze Sztuką – Muzyka (Uniwersytet Opolski). Brałam udział w licznych kursach artystycznych: z arteterapii, muzycznej improwizacji, instrumentarium Orffa. Ukończyłam także kurs z Pedagogiki Marii Montessori.  


     Szkolenia pozwalają mi nieustannie rozwijać warsztat pracy. Do grupy staram się wnieść dużo energii i uśmiechu. Praca z najmłodszymi uczy mnie patrzenia na świat ich oczami. Staram się zawsze postrzegać świat z perspektywy „małego” człowieka. Cieszę się, że mogę pracować z małymi dziećmi, ponieważ uczą mnie one cieszyć się z najdrobniejszych rzeczy. Lubię wkraczać w ich cudowny świat fantazji. Ogromną satysfakcję daje mi możliwość obserwowania jak się rozwijają, zwłaszcza, że mogę im w tym odrobinę pomóc. Kontakt z dziećmi od kilku lat jest dla mnie inspirujący i napędza mnie do dalszego rozwoju i działania.

 

Dorota Sergiou - nauczyciel języka angielskiego


     Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego z dyplomem magistra i licencjata (Filologia Angielska i Język Biznesu). Swoją pasję do nauczania języka realizowałam jako nauczyciel w szkołach państwowych i prywatnych oraz prowadząc własną szkołę językową.
10-letni pobyt na Cyprze zaowocował nie tylko poszerzeniem doświadczenia zawodowego, ale też spełnieniem w życiu osobistym.  Język angielski i muzyka towarzyszą mi na co dzień - wraz z cypryjskim mężem muzykiem wychowuje dwójkę trójjęzycznych dzieci.

 

Katarzyna Lechicka - nauczyciel wspomagający, logopeda
 
     Ukończyłam pedagogikę, specjalność: pedagogika lecznicza z oligofrenopedagogiką. Studia magisterskie- Terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, oraz Studia Podyplomowe: Logopedia. Na bieżąco uzupełniam swoja wiedzę pedagogiczną i logopedyczną o najnowsze badania oraz metody pracy, które wprowadzam do swojej pracy z dziećmi.
W wolny czas lubię podróżować i odkrywać nowe ciekawe miejsca.

 

Żaneta Grzywacz - nauczyciel, instruktor tańca


 Ukończyłam Politechnikę Opolską, na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (kierunek Fizjoterapia II stopnia oraz stopnia doktora inżynierii rolniczej).
 
Doświadczenie zawodowe:
• Trener, choreograf, wykładowca,
• Dyplomowany Instruktor tańca, zakres ogólny,
• Instruktor tańca w Akademii Tańca „Ramada” oraz Niepublicznej szkole baletowej - szkoła sztuki tańca Opole,
 Uczestnik certyfikowanego kursu „Choreoterapia i elementy arteterapii jako metody pracy z grupą terapeutyczną” (techniką choreoterapii, psychodramy i improwizacji w terapii grupowej),
• Uczestnik warsztatów tanecznych w technikach ballet, contemporary w Akademii Tańca BRODWAY DANCE CENTER w Nowym Jorku 
  (USA),
• Uczestnik warsztatów tanecznych w technice Modern Jazz Undeground – Thierry Varger (Francja),
• Wieloletnia tancerka zespołu tańca nowoczesnego „ADENA” oraz Opolskiej Sekcji Cheerleaders D`Rove,
• Wielokrotna Finalistka Mistrzostw Polski oraz Festiwali Międzynarodowych,
 Wykładowca na kursach szkoleniowych dla trenerów w Centrum Edukacji Tanecznej i Choreograficznej z zakresu metodyki pracy z
  dziećmi w wieku przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, choreoterapia i arteterapia,
• Wykładowca na Politechnice Opolskiej,
• prowadząca programy warsztatów Tanecznych oraz rytmicznych” MAŁY CZŁOWIEK WIELKIE MOŻLIWOŚCI”, „OTWARTE DRZWI DO
  PRZYSZŁOŚCI” ( projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki),
• Uczestniczka w spektaklach tanecznych ”Latarnie”, „Sekrety króla Ognia” w reżyserii i choreografii Elżbiety Podejko – Duda
• Udział w spektaklu „ Romeo i Julia” w reżyserii Andrzeja Czernika i choreografii Elżbiety Podejko – Duda,
• Zdobywca 3 miejsca za najlepsze wystąpienie na XI Międzynarodowych Warsztatach Akademickich pt: „Wpływ Tańca z elementami
  choreoterapii na rozwój psychomotoryczny dziewczynek w wieku przedszkolnym”.

 
Małgorzata Kasprowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 
     Ukończyłam studia z zakresu fizjoterapii, przygotowania pedagogicznego oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Swoje doświadczenie zdobywałam podczas praktyk zawodowych w szkołach oraz placówkach specjalnych. Ukończyłam kursy takie jak Neurorozwojowa Diagnostyka i Rehabilitacja Dzieci i Niemowląt, PNF czy Terapia Ręki. Obecnie poszerzam swoją wiedzę na szkoleniach i kursach dotyczących pracy z dziećmi. W związku z dalszym rozwojem osobistym planuje rozpocząć kurs Integracji Sensorycznej wg J.Ayres, co pozwoli mi jeszcze lepiej wykonywać moją pracę.
 
Katarzyna Łyszkowicz - nauczyciel wspomagający, fizjoterapeuta, terapeuta si


     Ukończyłam studia magisterskie z fizjoterapii oraz studia podyplomowe z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego oraz oligofrenopedagogikę. Na rozwoju własnej drogi zawodowej zawsze kierowałam się w stronę pracy z dziećmi.
W celu poszerzenia wiedzy i podnoszenia kwalifikacji ukończyłam liczne kursy, m.in.:

  • Terapia taktylna dr Swietłany Masgutowej,

  • Szkolenie zwiększające zakres umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy dla osób pracujących z małymi dziećmi,

  • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii ręki,

  • Kinesiology Taping podstawowy,

  • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0 – 12 miesięcy,

  • Szkolenie: Jak wspomagać rozwój małego dziecka? Wczesna interwencja – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka POZNANIE – DZIAŁANIE,

  • Kurs I i II stopnia w zakresie teorii, terapii i diagnozy Integracji Sensorycznej wg. J. Ayres.

Uczestniczę w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych dotyczących pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz wrodzonymi zaburzeniami układu nerwowego poznając najnowsze techniki i metody pracy.

 

Aleksandra Byczkowska-Nikoforow - nauczyciel wychowania przedszkolnego


       Obecnie jestem w trakcie studiów na kierunku "Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną z terapią pedagogiczną". Od wielu lat  fascynuje mnie odmienność kultur w wybranych regionach świata, jestem pasjonatką języków obcych. Podczas pobytu w Hiszpanii zakochałam się w języku hiszpańskim i tak oto po powrocie do Polski zostałam lektorem języka angielskiego i hiszpańskiego. 

Bardzo lubię pracę z dziećmi i staram się poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach/kursach, aby nawiązywać z dzieckiem relacje sprzyjające efektywnej nauce w miłej atmosferze.
 
Anita Ciesiółka - nauczyciel wspomagający


     Ukończyłam studia z zakresu pedagogiki leczniczej, oligofrenopedagogiki oraz terapię
uczniów z trudnościami w uczeniu i zachowaniu. Byłam wolontariuszką fundacji dr Clown
oraz Zespołu Szkół Specjalnych. Obecnie poszerzam swoją wiedzę na szkoleniach i kursach
dotyczących pracy z osobami z niepełnosprawnością oraz z osobami z ASD.

 

Karolina Szymańska - nauczyciel wychowania przedszkolnego
   
    Jestem w trakcie studiów na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Moje dwie największe pasje to Capoeira oraz praca z dziećmi i dzięki pracy w Czarodziejskich Smyczkach mogę je ze sobą łączyć. Prowadzę zarówno zajęcia dydaktyczne jak i muzyczno-ruchowe.
 
Aleksandra Stefaniak - nauczyciel wspomagający

      Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki. Swoje doświadczenie zawodowe opieram na pracy z dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi. Swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności chętnie poszerzam na rozmaitych kursach i szkoleniach. Jestem trenerem 1 stopnia marki Sensoplastyka®, a także ukończyłam szkolenia: KONTAKT - czyli uważna komunikacja z dzieckiem, Plastyka Ekspresywna™, Trening Kreatywnego Wczesnego Rozwoju™ oraz szkolenie wprowadzające do pedagogiki M. Montessori.
 
Adam Gniot - nauczyciel wspomagający

   
Plan dnia

 

IM

6.45 – 8.15 schodzenie się do przedszkola, integracja i swobodna zabawa, słuchanie muzyki klasycznej i piosenek z bajek Disneya, chwilka literacka, gimnastyka poranna, lekcja ciszy w myśl Marii Montessori, czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8.15 - 9.15 śniadanie, czynności samoobsługowe, przygotowanie do zajęć.
9.15 – 10.15 j. angielski, zajęcia dydaktyczne w sali, praca w grupie, praca z materiałem Montessori.
10.15 – 11.30 wyjście na plac zabaw, spacery, obserwacje przyrodnicze,zabawy ruchowe zorganizowane i swobodne.
11.30 - 12.00 czynności samoobsługowe przed obiadem, obiad – I danie.
12.00 – 12.30 tańce, rytmika, logorytmika, zajęcia plastyczne, zajęcia wokalno-instrumentalne (w zależności od dnia).
12.30 – 13.00 czynności higieniczne, organizacyjne przed obiadem, obiad – II danie.
13.00 – 14.45 przygotowanie do wypoczynku – rozwijanie umiejętności samoobsługowych. Odpoczynek przy czytanych bajkach lub muzyce relaksacyjnej, praca indywidualna i wyrównawcza, szachy, gimnastyka z elementami jogi.
14.45 – 15.00 czynności samoobsługowe przed podwieczorkiem, podwieczorek.
15.00 – 16.30 działalność konstrukcyjna i plastyczna, ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę, zajęcia indywidualne z dziećmi potrzebującymi wsparcia i szczególnie uzdolnionymi, dowolne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe. Prace porządkowe.
 
 
 

ŚWIĘTA W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Istnieje szereg ważnych dni w roku, podczas których rutyna życia w naszym przedszkolu ulega modyfikacji. Poniżej znajduje się krótki opis oraz wyszczególnienie  świąt i tradycji, które kultywujemy. W czasie wszystkich zajęć stwarzamy sytuacje sprzyjające aktywizowaniu myślenia,  rozwijamy aktywność twórczą dzieci: językową, ruchową, plastyczną i muzyczną. Pobudzamy wyobraźnię, poprzez działania o charakterze intelektualno-emocjonalnym. 

Urodziny w przedszkolu - rodzic jubilata może  przynieść coś na poczęstunek –  zdrowe, domowe ciasto, czy ciastko,
owoce na zrobienie sałatki owocowej,  samodzielnie przez dzieci
robimy  muffiny bananowe lub inne zdrowe smakołyki.

Świąteczne rękodzieła - na początku grudnia rodzice zapraszani są do udziału w dniu rzemiosła wraz z dziećmi. Serwuje się kawę oraz przekąski, które dzieci pomagały przygotować. 


Podczas miesięcy zimowych zapraszamy rodziców do odwiedzenia swoich dzieci i oferujemy im różne przekąski w których przygotowaniu brały udział dzieci. Do odwiedzin przedszkola zapraszamy również innych członków rodziny. Celem tych wizyt jest zbliżenie życia przedszkolnego dziecka z jego życiem rodzinnym.

W marcu obchodzony jest dzień kobiet, to kolej chłopców na przygotowanie czegoś specjalnego dla dziewczynek. Pieczemy w tym dniu gofry, zapraszamy mamy na wspólne sniadanie.


ENGLISH DAY - jego celem jest uatrakcyjnienie nauki tego języka. W tym dniu przedszkole przybiera barwy niebiesko-biało-czerwone. Zabieramy dzieci na wycieczkę do Londynu. Razem z „turystami z Polski” poznajemy słynne miejsca stolicy Wielkiej Brytanii, a także zwyczaje panujące w tym kraju. Oglądamy typową rozmowę Brytyjczyków o pogodzie, obserwujemy zachowanie na przystanku i podczas wsiadania do charakterystycznego piętrowego autobusu. Wraz z królową angielską robimy sobie przerwę na herbatę, poznajemy sposób jej parzenia i picia. Oglądamy tradycyjny wielkopostny wyścig z naleśnikami, śpiewamy piosenki.

Wizyta na farmie - Wiosną odwiedzamy farmę, gdzie mamy okazję obejrzeć zwierzęta gospodarskie, pojeździć na kucyku, pogłaskać królika i świnkę morską oraz zasadzić ziemiaki. Czas wyjazdu dopełniają zajęcia plastyczne i ruchwe oraz pyszne kiełbaski pieczone na ognisku.

Świeto rodziny - Festiwal Lata. Pod koniec roku szkolnego organizujemy festiwal, który jest połączony  z uroczystością ukończenia przedszkola przez najstarsze dzieci. Otrzymują one wówczas dokument stanowiący rodzaj uhonorowania ich oficjalnego ukończenia przedszkola.
Święto organizujemy w plenerze, dzieci przygotowują występy oraz upominki. Dorośli poczęstunek.   

Dzień otwarty - Wiosną  zapraszamy rodziców na dzień otwarty. Tego dnia personel oraz dzieci mają możliwość pokazania rodzicom czym zajmowano się podczas zimowych miesięcy.
 

20 września – Dzień Przedszkolaka
23 września – Początek Astronomicznej Jesieni, dzień pieczonego ziemniaka
29 września - Dzień Chłopaka
05 listopada  -  Dzień Postaci z Bajek
09 listopada - Dzień Patriotyzmu
listopad – Dzień duszkowy/Święto dyni
25 listopada - Dzień Pluszowego Misia
30 listopada – Andrzejki
06 grudnia – Mikołajki
grudzień - spotkanie wigilijne z rodzicami/Bożonarodzeniowy kiermasz
21 stycznia – Dzień Babci i Dziadka
27 stycznia – urodziny Mozarta – spotkanie z muzykiem
29 stycznia – Dzień puzzli i gier planszowych
09 lutego - Międzynarodowy Dzień Pizzy – dzień włoski
14 lutego – Walentynki
24 lutego – Tłusty czwartek
26 lutego – Dzień dinozaura
Luty - Zabawa karnawałowa
01 marca – urodziny Fryderyka Chopina – wyjście do Filharmonii
05 marca – Dzień dentysty
08 marca -  Dzień Kobiet 
15 marca – Dzień poezji
17 marca - Dzień Św. Patryka
21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny, Światowy Dzień Zespołu Down
02 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci,  Dzień Autyzmu 
05 kwietnia - English day - dzień j. angielskiego
12 kwietnia - Dzień Czekolady
13 kwietnia - śniadanie wielkanocne
17 kwietnia – Dzień Cyrku
22 kwietnia - Dzień Ziemi
29 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Tańca
04 maja – Dzień Strażaka
20 maja – Dzień pszczoły
21 maja – Dzień kosmosu
01 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka
07 czerwca – Dzień chemika
09 czerwca – Dzień Przyjaciela
23 czerwca – Święto rodziny - Festiwal Lata